top of page

Informacje dla rodziców / opiekunów dziecka

  • Katechezy odbywają się raz w miesiącu w jęz. polskim w godz. od 10.00 do godz. 13.20 przy Parafii Mariakirken, Stabekk, Nyveien 17 A, 1369 Stabekk.

  • Katechezy są podzielone na różne grupy wiekowe:

- *grupa najmłodszych dzieci – grupa 4,  5 i 6 latków;

- *grupa I i II roku przygotowania do I Komunii świętej;

*grupa po przyjęciu Komunii św. dla dzieci / młodzieży pragnącej rozwijać swoją wiarę i poznawać wartości chrześcijańskie oraz widzieć współczesne zagrożenia w prawidłowym rozwoju światopoglądu dziecka lub młodzieży;

  • W czasie katechezy jest msza św. dla dzieci i rodziców / opiekunów, w której dzieci / młodzież mają obowiązek aktywnie uczestniczyć. (Prosimy więc rodziców / opiekunów dzieci o punktualne przybywanie na zajęcia katechetyczne)

  • W ciągu roku odbywają się także inne celebracje liturgiczne związane z danym czasem w liturgii kościoła, w których dane dziecko / młodzież ma obowiązek aktywnie uczestniczyć.

  • Przygotowanie do I Komunii św. odbywa się w dwuletnim czasie przygotowania do tego sakramentu.

  • Rejestracja dziecka do I Komunii św. jest obowiązkowa zarówno na I jak i II rok przygotowania do przyjęcia I Komunii świętej.

Daty katechez na rok szkolny 2023 / 2024

Rok 2023

02.09.; 21.10.; 04.11.; 02.12. 

 

Rok 2024

06.01.; 27.01* zmiana daty* 02.03.; 06.04.; 27.04.

Zakończenie katechez w czerwcu wspólnym festynem dla dzieci i młodzieży z grupy polskiej i norweskiej.

Uroczystość Pierwszej Komunii świętej w jęz. polskim odbędzie się w Sobotę, w Parafii Mariakirken, Stabekk, 04 Maja 2024 roku.

Przygotowanie do bierzmowania odbywa się w jęz. norweskim.

Uroczyste przyjęcie Sakramentu bierzmowania w jęz. norweskim odbędzie się w Sobotę, 11 Maja 2024 roku.

Więcej wiadomości na stronie internetowej parafii: Mariakirken, zakładka: katekese/ konfirmasjon

Ks. Krzysztof Przanowski –
krzysztof.przanowski@katolsk.no / tel. +4741277026

bottom of page