top of page
Mariakirken Menighet, Stabekk 
Før Asker og Bærum Katolske Menighet
Inngangsområdet_vidvinkel.jpg

Nyveien 17 Inngangsområdet 2020

Villa med Atlier 1926?.png

Nyveien 17 eiendommen "Mesnil" 1926

Menigheten har ca. 6655 trofaste fra 121 land. 

I løpet av 2021, ble 27 barn døpt og 35 mottok sin første Hellige Kommunion. 39 ble fermet og 6 par viet. Det var også 15 personer som gikk bort fra oss. 

Litt om Menighetens historie: 

Eiendommen Nyveien 17 på Stabekk ble kjøpt i januar 1926. På tomten befant det seg to hus, det ene, et atelier, ble innredet som prestegård, det andre, en villa, ble innredet som et kapell for menigheten og som et søsterhus. Kapellet ble viet til Jesu Hjerte og den første messen ble feiret den 8. september 1926. Den 1. april 1929 ble menigheten et eget sogn som ble skilt ut fra St. Olav menighet i Oslo. Den nye menigheten dekket de tre kommunene på den tiden Østre Bærum, Vestre Bærum og Asker. De første prestene som virket i menigheten var Jesu Hjerte prester fra Tyskland. Allerede i 1932 overtok Maristpatrene menigheten. Søstrene var fra Fransiskus Xaverius ordenen.

I 1960 ble den nåværende Mariakirken bygget sammen med et aldershjem som fikk navnet Villa Maria hvor Antoniussøstrene arbeidet. Kirken ble vigslet den 8. desember 1960. Maristene ledet menigheten til september 2013 da Picpusfedrene (Ordenen av Jesu og Marias Helligste Hjerter) overtok ansvaret. Oktober 2013 til juli 2014 ble Villa Maria som noen år tidligere var nedlagt som aldershjem, bygget om til et nytt menighetssentrum med plass til en kommunitet av patres. Den tidligere presteboligen fungerer nå som undervisningsrom og bolig for et ektepar som arbeider i menigheten. Menigheten har sommeren 2020 rundt 6700 medlemmer

 

På tidlig 1970-tall ble det bygget en kirke til i menigheten på Eikeli. Den 15. april 2018 ble menigheten delt opp slik at kirken i dag er sognekirken i St. Elisabeth menighet.

 

En artikkel fra 2006 i "Broen" forteller mer inngående om menigheten: 

katolsk.no/organisasjon/okb/Stabekk/broenserie

bottom of page