Mariakirken 
Asker og Bærum Katolske Menighet

Nyveien 17 Inngangsområdet 2020

Nyveien 17 eiendommen "Mesnil" 1926

Eiendommen Nyveien 17 på Stabekk ble kjøpt i januar 1926. På tomten befant det seg to hus, det ene, et atelier, ble innredet som prestegård, det andre, en villa, ble innredet som et kapell for menigheten og som et søsterhus. Kapellet ble viet til Jesu Hjerte og den første messen ble feiret den 8. september 1926. Den 1. april 1929 ble menigheten et eget sogn som ble skilt ut fra St. Olav menighet i Oslo. Den nye menigheten dekket de tre kommunene på den tiden Østre Bærum, Vestre Bærum og Asker. De første prestene som virket i menigheten var Jesu Hjerte prester fra Tyskland. Allerede i 1932 overtok Maristpatrene menigheten. Søstrene var fra Fransiskus Xaverius ordenen.

I 1960 ble den nåværende Mariakirken bygget sammen med et aldershjem som fikk navnet Villa Maria hvor Antoniussøstrene arbeidet. Kirken ble vigslet den 8. desember 1960. Maristene ledet menigheten til september 2013 da Picpusfedrene (Ordenen av Jesu og Marias Helligste Hjerter) overtok ansvaret. Oktober 2013 til juli 2014 ble Villa Maria som noen år tidligere var nedlagt som aldershjem, bygget om til et nytt menighetssentrum med plass til en kommunitet av patres. Den tidligere presteboligen fungerer nå som undervisningsrom og bolig for et ektepar som arbeider i menigheten. Menigheten har sommeren 2020 rundt 6700 medlemmer

 

På tidlig 1970-tall ble det bygget en kirke til i menigheten på Eikeli. Den 15. april 2018 ble menigheten delt opp slik at kirken i dag er sognekirken i St. Elisabeth menighet.

 

En artikkel fra 2006 i "Broen" forteller mer inngående om menigheten: 

katolsk.no/organisasjon/okb/Stabekk/broenserie

​© 2014-20 Asker og Bærum katolske menighet Stabekk@katolsk.no

Tel: 67 49 47 30 

Nyveien 17, 1369 Stabekk

Org. nr:    971 522 127

Bankgiro: 3000.39.56365                                         

Vipps nummer: 562154

Kontortider: man - fre 09.00 -16.00

Følg oss på: 

  • w-facebook