top of page

Gaver til Mariakirken

"For Gud elsker en glad giver" 1 Kor 9, 7

Dersom du ønsker å støtte menigheten, kan du overføre til vår Sparebanken Sør bankkonto eller betale med VIPPS:

Kontonummer: 3000.39.56365 

VIPPS: 562154

Merkes som gave.

Skattefradrag ved gave

Gaver som utgjør minst kr 500 og maks kr 50.000 kan gi rett til skattefradrag. Fradragsretten gjelder både enkeltpersoner og selvstendige bedrifter/virksomheter. 

 

Den ordningen administreres av Oslo katolske bispedømme (OKB). Ønskes skattefradrag av gaven, må den overføres via bispedømmets konto i Sparebanken Sør, konto nr. 3000.15.11110. Husk å merke overføringen med "Mariakirken Menighet, Stabekk". Fødselsnummer må oppgis. OKB overfører beløpet til oss kvartalsvis. Det er også mulig å benytte Avtalegiro, les mer om den ordningen her.

bottom of page