Eukaristi (nattverd)

 

Nattverden eller Eukaristien er det mest sentrale sakrament i den katolske kirke. “Gjør dette til minne om meg”, ba Jesus apostlene sine ved det siste måltid, kvelden før han ble korsfestet. Hver søndag – Herrens dag – pleier katolske kristne å samles i kirken for å minnes Jesus Kristi liv, hans død og hans oppstandelse. Det er i nattverdens sakrament Jesus gir seg selv til oss. Ved å spise Kristi legeme (nattverdsbrødet) blir vi sterkere knyttet til Kristi legeme (Kirken). Det er derfor Den katolske kirke fremdeles ikke har interkommunion eller et åpent nattverdsbord for ikke-katolske kristne. De som forbereder seg på å bli katolikker eller andre som ikke er katolikker, kan gå frem til alteret sammen med de andre ved kommunionen. De holder høyre hånd på venstre skulder for å vise at de ønsker å motta velsignelse.

​© 2014-20 Mariakirken Menighet, Stabekk

 

Stabekk@katolsk.no

Tel: 67 49 47 30 

Nyveien 17 A, 1369 Stabekk

Org. nr:    971 522 127

Bankgiro: 3000.39.56365                                         

Vipps nummer: 562154

Kontortider: man - fre 09.00 -16.00

Følg oss på: 

  • YouTube Social Ikon
  • w-facebook