top of page

Eukaristi (nattverd)

 

Nattverden eller Eukaristien er det mest sentrale sakrament i den katolske kirke. “Gjør dette til minne om meg”, ba Jesus apostlene sine ved det siste måltid, kvelden før han ble korsfestet. Hver søndag – Herrens dag – pleier katolske kristne å samles i kirken for å minnes Jesus Kristi liv, hans død og hans oppstandelse. Det er i nattverdens sakrament Jesus gir seg selv til oss. Ved å spise Kristi legeme (nattverdsbrødet) blir vi sterkere knyttet til Kristi legeme (Kirken). Det er derfor Den katolske kirke fremdeles ikke har interkommunion eller et åpent nattverdsbord for ikke-katolske kristne. De som forbereder seg på å bli katolikker eller andre som ikke er katolikker, kan gå frem til alteret sammen med de andre ved kommunionen, og holder høyre hånd på venstre skulder for å vise at de ønsker å motta velsignelse.

bottom of page