top of page

Nattverd/Eukaristi

 

Nattverden eller Eukaristien er det mest sentrale sakrament i den katolske kirke. “Gjør dette til minne om meg” ba Jesus apostlene sine ved det siste måltid, kvelden før han ble korsfestet. Hver søndag på Herrens dag samles katolske kristne i kirken for å minnes Jesus Kristi liv, død og oppstandelse. Det er i nattverdens sakrament Jesus gir seg selv til oss. Ved å spise Kristi legeme (nattverdsbrødet) blir vi sterkere knyttet til Kristi legeme (Kirken).

I den katolske kirke er nattverdsfellesskapet et utrykk for full kirkelig enhet, og kirken har derfor ikke et åpent nattverdsbord for ikke-katolske kristne. De som forbereder seg på å bli katolikker eller andre som ikke er katolikker, kan gå frem til alteret sammen med de andre ved kommunionen og mota en velsignelse. Man signaliserer det ved å holde høyre hånd på venstre skulder når man kommer frem. 

bottom of page