top of page

Skriftemål

Forsoningens sakrament 

Botens- og forsoningens sakrament inneholder alltid et skriftemål. Det er Gud, vår barmhjertige Far som gir oss – gjennom sin Kirkes tjeneste – tilgivelse og forsoning, så snart vi er villige til å angre våre synder.

I alle katolske kirker finner du skriftestoler. Skriftemålet, og særlig en skriftesamtale, er ikke nødvendigvis knyttet til en skriftestol. Den kan foregå for eksempel i sakristiet (som er å anbefale for de tunghørte), på prestens kontor eller andre steder i kirken enn i skriftestolen. Skriftestolen i våre kirker minner oss om at det å tilgi synder er en av Kirkens viktigste oppgaver, og som Jesus betrodde disiplene første gang han viste seg for dem etter oppstandelsen: “Fred være med dere. Som Faderen har sendt meg, sender jeg dere”. Som han sa dette, åndet han på dem, og la til: “Motta den Hellige Ånd. Om dere tilgir noen deres synder, er de tilgitt……” (Joh 20,21ff).

I vår menighet har vi skriftmål etter hverdagsmessene.

Det er også mulig å avtale tidspunkt for skriftmål med en av prestene eller ved å ringe menighetskontoret  på telefon 67 49 47 30.

 

   

bottom of page