Fermings-(Konfirmasjons) sakrament

Er du katolsk, går i 9. klasse og ble født i 2006, evt. 2005?

Da kan du konfirmere deg i Den Katolske Kirke våren 2021!  

Mariakirken ønsker deg velkommen til undervisning som starter den 10. september 2020.  

Med konfirmasjonsundervisnings blir du bedre kjent med den katolske troen, og hvordan du lever som kristen. 

I tillegg får du muligheten å treffe andre katolske ungdommer på din alder. 

Informasjon til foreldre

UNDERVISNINGEN blir ledet av vår sogneprest, og det finner sted i salen under kirken kl.17:00 og avsluttes med messen kl. 18:30.  Messen er en del av undervisningen, og det er fint for ungdommene om deres foreldre er tilstede.  Fra tidligere erfaring ser vi at mange ungdommene ikke er vant til å være i messen og kan finne på å drikke, spise og/eller småprate i messen. Dette må ikke skje.

 

MØTE FOR FORELDRE OG KONFIRMANTER:  Vi inviterer foreldre og konfirmanter til et informasjonsmøte kl. 17:00 den 10. september 2020.  Det er viktig at både foreldre og ungdom er til stede på dette møtet. 

 

DÅPSATTEST:  Dersom du ikke ble døpt i vår menighet må det sendes en kopi av dåpsattesten (til stabekk@katolsk.no).

 

UNDERVISNINGSDAGENE:

2020:    10. sept;   24. sept;   8. okt;   22. okt;   5. nov;   19. nov;   3. des;  17. des.   

 

2021:    7. jan;   21. jan;  4. feb;    18. feb;   4. mar;   18. mar;   8. apr;  22. apr.  

 

ØVELSE med skriftemål:  tirsdag 27. apr  kl. 17:00.  

Fermingssakramentet 2021  1. mai

 

Konfirmantene må ha en fadder ved konfirmasjonen. Det kan være fadderen fra dåpen, men må ikke være det. Det viktige er at den som er fadder til konfirmanten er til stede ved øvelsen.  Fadderen må være katolsk og selv konfirmert. Dersom fadderen ikke kan være  tilstede under øvelsen, må en annen være med for å kunne instruere fadderen hvordan det skal gjøres under selve konfirmasjonen.

 

VIKTIG: Det er viktig at foreldrene og eventuelt mer familie er med i messene etter undervisningen. Det er ikke bare gjennom vår undervisning at ungdommene lærer om katolsk tro.  De trenger også sine foreldres eksempel og oppmuntring.  Deres deltakelse i messen kan være en del av det. Likeledes er deltagelsen i søndagsmesser helt vesentlig.

 

Som et bidrag til undervisningen ber vi om kr. 200.- pr. konfirmant. Har familien barn i undervisningen i tillegg i de lavere årskullene er prisen kr. 350.- for alle tilsammen. 

Konto nr. 3000.39.56365 Asker og Bærum Katolske Menighet. Eller VIPPS: 562154. 

VIKTIG: Betalingen merkes med barnets navn og klassenummer. 

Påmeldings frist var 1. september, men det er fremdeles mulig å melde på ungdommene, send en e-post til stabekk@katolsk.no