Fermings-(Konfirmasjons) sakrament 2022

joshua-earle-l6juNKOlzvs-unsplash.jpg
Bilde:  Joshua Earle i Unsplash

Er du katolsk, går i 9. klasse og ble født i 2007, evt. 2006?

Da kan du konfirmere deg i Den Katolske Kirke våren eller høsten 2022!  

Mariakirken ønsker deg velkommen til undervisning som starter den 02. september 2021.  

Med konfirmasjonsundervisnings blir du bedre kjent med den katolske troen, og hvordan du lever som kristen. 

I tillegg får du muligheten å treffe andre katolske ungdommer på din alder. 

Informasjon til foreldre

UNDERVISNINGEN blir ledet av Stephen Trotter, og det finner sted i salen under kirken kl.17:00 og avsluttes med messen kl. 18:30.  Messen er en del av undervisningen, og det er fint for ungdommene om deres foreldre er tilstede.  Fra tidligere erfaring ser vi at mange ungdommene ikke er vant til å være i messen og kan finne på å drikke, spise og/eller småprate i messen. Dette må ikke skje.

Påmeldingsfrist: 21.august. Påmeldingen er nå stengt (02.09.2021).

Bekreftelse på registreringen mottar dere når det sendes en kopi av betaling til stabekk@katolsk.no

OBS: Etter påmeldingen vil all kommunikasjon og oppdateringer bli sendt til din e-posten brukte ved registrering.

 

MØTE FOR FORELDRE OG KONFIRMANTER:  Vi inviterer foreldre og konfirmanter til et informasjonsmøte kl. 17:45 den 02. september 2021 i kirken følget av messe 18:30.  Det er et krav at både foreldre og ungdom er til stede på dette møtet. 

 

DÅPSATTEST:  Dersom ungdom ikke ble døpt i vår menighet må det sendes en kopi av dåpsattesten til stabekk@katolsk.no.

Har ungdommen din ikke mottatt Førstekommenunion Sakrament?

Dersom ungdom ikke mottok sin Førstekommunion, må du ta kontakt med presten innen 31. oktober, slik at hun/han blir forbedret til dette viktige Sakrament. Ungdommen din kan ikke konfirmeres før hun / han har gått gjennom forberedelse til Førstekommunion og har mottatt det før Konfirmasjonssakrament. Det kan gjøres parallelt med konfirmasjon undervisning. 

 

UNDERVISNINGSDAGENE:

2021:    2. sept (infomøte); 16. sept; 30.sept; 14. okt;   28. okt;   11. nov;   25. nov;   9. des;  16. des. (2 uker på rad før juleferie).

 

2022:    6. jan;   20. jan;  3. feb;    17. feb;   3. mar;   17. mar;   7. apr;  21. apr; 5. mai; 19. mai

Obligatorisk samlingsdag (mini-leir uten overnatting): lørdag 26. mars fra kl. 10.00 til 18.00.

I tillegg skal det være en aktivitet på en søndag i advent og i fastetiden.

 

ØVELSE med skriftemål:  tirsdag 24. mai kl. 17:00.

Fermingssakramentet:  søndag 29. mai 2022.

 

Konfirmantene må ha en fadder ved konfirmasjonen. Det kan være fadderen fra dåpen, men må ikke være det. Det viktige er at den som er fadder til konfirmanten er til stede ved øvelsen.  Fadderen må være katolsk og selv konfirmert. Dersom fadderen ikke kan være  tilstede under øvelsen, må en annen være med for å kunne instruere fadderen hvordan det skal gjøres under selve konfirmasjonen.

 

VIKTIG: Det er viktig at foreldrene og eventuelt mer familie er med i messene

etter undervisningen. Det er ikke bare gjennom vår undervisning at

ungdommene lærer om katolsk tro.  De trenger også sine foreldres eksempel og

oppmuntring.  Deres deltakelse i messen kan være en del av det. Likeledes er

deltagelsen i søndagsmesser helt vesentlig.

 

Som et bidrag til undervisningen ber vi om kr. 500.- pr. konfirmant. Har

familien barn i undervisningen i tillegg i de lavere årskullene er prisen

kr. 650.- for alle tilsammen. Betales til konto nr. 0532.04.19044 (DNB)

Mariakirken Menighet, Stabekk eller med VIPPS: 562154.  

 

VIKTIG: betalingen blir kun godkjent hvis den merkes med ungdoms navn og klassenummer (eks. Anita Andersen, 9. klasse). Send kopi / skjermbilde av betaling til stabekk@katolsk.no

Anbefalt bøker & apper: YOUCAT konfirmant bok  &  YOUCAT Daily App

ilragazzoconmoltafede-156347835847-catho
Bilde: Il ragazzo i Cathopic.com