top of page

 Konfirmasjonens sakrament 2023-2024

joshua-earle-l6juNKOlzvs-unsplash.jpg
Bilde:  Joshua Earle i Unsplash

Er du katolikk og går i 9. klasse?

Da kan du bli konfirmert i Den Katolske Kirke i 2024!  

Mariakirken ønsker deg velkommen til undervisningen, som starter den 07. september 2023.  

Her blir du bedre kjent med den katolske troen, og hvordan du lever som kristen. 

I tillegg får du muligheten å treffe andre katolske ungdommer på din alder. 

Informasjon til foreldre

UNDERVISNINGEN blir ledet av Stephen Trotter, og finner sted i salen under kirken fra kl. 17:00 til 19:00, inkludert messe.  Messen, som starter kl. 18:30, er en del av undervisningen, og det er fint for ungdommene om foreldrene deres er til stede.  

For å motta Konfirmasjonens sakramentet, forutsettes at man har deltatt i undervisningen gjennom hele året, som har oppstart i september. Dersom ungdommen må gå før kl. 19:00 uten gyldig grunn, blir det regnet som fravær. Trening, kamper, konserter og lignende regnes ikke som gyldig grunn.

Registreringen skjer kun elektronisk - påmeldingslenken finnes nedenfor. Dersom du trenger hjelp med registreringen, ikke nøl å ta kontakt med menighetskontoret. Påmeldingsfrist 28. august.

OBS: Etter påmeldingen vil kommunikasjon og oppdateringer bli sendt til den e-posten du oppgav i registreringen.

 

MØTE FOR FORELDRE OG KONFIRMANTER:  Vi inviterer foreldre og konfirmanter til et informasjonsmøte kl. 17:30 den 7. september 2023 i kirkerommet, fulgt av messe 18:30.  Både foreldre og ungdom må være  til stede på dette møtet. 

 

DÅPSATTEST:  Dersom ungdommen ikke ble døpt i vår menighet må det sendes en kopi av dåpsattesten til stabekk@katolsk.no - fristen er desember.

Har ikke ungdommen din mottatt Førstekommenunionens Sakrament?

Dersom ungdommen ikke har fått Førstekommunion, må du ta kontakt med presten fortest mulig, slik at vi kan finne en løsning på det.

 

UNDERVISNINGSDAGENE:

Undervisningen er som hovedregel annen hver torsdag. Dersom vi får mange konfirmanter, deler vi gruppen i to, frem til mini-leiren i november. Hver ungdom har fremdeles undervisning kun to ganger i måneden.

  • 2023:

7. september - oppstartsmøte med konfirmanter og foreldre
14. september - gruppe 1
21. september - gruppe 2
28. september - gruppe 1
12. oktober - gruppe 2
19. oktober - gruppe 1
26. oktober - gruppe 2
2. november - alle
16. november - alle
30. november - alle
14. desember - alle (siste før jul)

 

  • 2024:

11. januar 2024 - alle
25. januar - alle
8. februar- alle
15. februar (det er vinterferie uken etter)
7. mars - alle
21. mars - siste før påskeferie
4. april - alle
18. april - alle
2. mai - siste undervisning

Obligatorisk samlingsdag (mini-leir uten overnatting) som planlegges til lørdag 25. november fra kl. 10.00 til 18.00.

I tillegg skal det være en aktivitet på en søndag i advent og i fastetiden.

 

ØVELSE med skriftemål:  datoen informeres nærmere. 

Konfirmasjonens sakramentet:  lørdag 11. mai 2024

 

Konfirmantene må ha en fadder ved konfirmasjonen. Det kan være fadderen fra dåpen, men må ikke være det. Det viktige er at den som er fadder til konfirmanten er til stede ved øvelsen.  Fadderen må være katolikk og selv konfirmert. Dersom fadderen ikke kan være  tilstede under øvelsen, må en annen være med for å kunne instruere fadderen hvordan det skal gjøres under selve konfirmasjonen.

 

VIKTIG: Det er viktig at foreldrene og eventuelt mer familie er med i messene

etter undervisningen. Det er ikke bare gjennom vår undervisning at

ungdommene lærer om katolsk tro.  De trenger også sine foreldres eksempel og

oppmuntring.  Deres deltakelse i messen kan være en del av det. Likeledes er

deltagelsen i søndagsmesser helt vesentlig.

 

Som et bidrag til undervisningen ber vi om kr. 500.- pr. konfirmant (inkluderer mini-leir). Har

familien barn i undervisningen i tillegg i de lavere årskullene er prisen

kr. 650.- for alle tilsammen (kr. 750 hvis førstekommunions barn). Betales til konto

nr. 0532.04.19044 (DNB) Mariakirken Menighet, Stabekk eller med VIPPS: 562154.  

VIKTIG: betalingen blir kun godkjent hvis den merkes med ungdoms navn og klassenummer (eks. Anita Andersen, 9. klasse). Send gjerne en kopi / skjermbilde av betalingen til stabekk@katolsk.no

Merk at vi sender ikke invitasjonsbrev til 9.klasse ungdommer og at vi ikke tar imot påmeldinger til konfirmasjon etter 29. september 2023.

Anbefalt bøker & apper: YOUCAT konfirmant bok  &  YOUCAT Daily App

ilragazzoconmoltafede-156347835847-catho
Bilde: Il ragazzo i Cathopic.com
bottom of page