top of page


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
POLSKE PASTORALE KUNNGJØRINGEN 


Ks. Krzysztof Przanowski – Duszpasterz Polaków w: Mariakirken Stabekk, Eikeli i Hønefoss
Tel: +4741277026   / email: krzysztof.przanowski@katolsk.no  

Msze św. w Hønefoss, 09 i 23 Czerwiec godz. 17.00 w kościele Metodystów
bottom of page