top of page
JesusandChild_statue.jpeg

Vurderer du å bli katolikk? 

Er du nysgjerrig på katolsk tro og liv? Ønsker du å bli opptatt i Den katolske kirkes fulle fellesskap?

Alle er hjertelig velkommen til å delta i messer og annet som skjer i menigheten. Kun katolikker kan motta kommunionen/nattverden, men alle kan komme frem under kommunionen og motta en velsignelse. Legg i så fall høyre hånd over venstre skulder som tegn på at du skal motta velsignelsen.

Om du ønsker å bli medlem av Den katolske kirke eller vurderer å bli katolikk, er det viktig å starte med å gå i messen på søndager og å lære mer om Kirkens troslære og -praksis.

Ta kontakt med sognepresten for en uforpliktende samtale eller om du ønsker å gå inn et troskurs. Forberedelsestid før opptakelse i Den katolske kirke er ca. ett år.

Foto: Jesus and Child statue - ARC Creative

  • Facebook Mariakirken
  • Katolsk.no
  • Vatikan

Lær mer om Kirkens troslære og -praksis

Se videoserien Sycamore – en kursserie i katolsk tro
Les mer om katolsk troslære her.
Les mer om katolsk trospraksis her.
Serien med korte videoer som dekker viktige emner her .
Hør på små refleksjoner på St. Ritas katolske podkast her.

Dersom du er glad i å lese bøker, kan du ta en tur til St. Olav bokhandel i Oslo og be om boktips. Mariakirken har også et lite bibliotek hvor man kan låne bøker gratis. Spør gjerne presten etter messen eller ta kontakt med menighetskontoret (08-16.00). 

Anker 1

Troskurs

Troskurset er et uforpliktende tilbud til alle som er interessert i å fordype seg i den katolske tro, og er særlig utformet for ikke-katolikker som vurderer å konvertere til Den katolske kirke.

I Mariakirken valgte vi å ha individuelt troskurs med én-til-én samtaler med presten på din tempo. Du kan sende e-post til stabekk@katolsk.no eller ringe 67494730 mellom kl. 8.00 og 16.00 for å avtale første møte.

Det er også mulighet for et troskurs i felleskap med flere på St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Høstsemesteret planlegger oppstart i september. Meld deg på så får du snart program og mer info - lenke til påmelding finner du på: www.stolavmenighet.info/troskurs.

Anker 2
bottom of page