top of page

Ekteskap

Ekteskapet er i følge katolsk syn et sakrament og derfor uoppløselig. Det er ikke bare en kontrakt mellom to mennesker - en mann og en kvinne - men også mellom disse to menneskene og Gud. Det er, som Paulus sier, et stort mysterium. To menneskers samliv er et dypt uttrykk for Guds kjærlighet til oss mennesker, og samtidig en livsvei til og med Gud.

Ekteskapet har eksistert fra den gang Gud «skapte mennesket i sitt bilde, til mann og kvinne» (1. Mos. 1, 27), og sammenføyde dem så de «ikke lenger skulle være to, men ett kjød». (1. Mos. 2, 24 og Matt. 19,6).

Det er etter naturens orden og Guds skapervilje at folk inngår ekteskap og stifter familie. Som alt det Gud har skapt, er også det "overmåte godt", og derfor hører det med blant Kirkens sakramenter. Normalt meddeler Kirken sakramentene ved sine biskoper og prester. Ekteskapet avviker fra de andre sakramentene ved at det er ektefellene som selv meddeler hverandre sakramentet. Ved sitt ja-ord, som er bindende for livet, slutter de ekteskapets pakt, og den er det Kirken høytidelig velsigner under vielsen. Kirken krever derfor at dette gjensidige samtykke blir avgitt i frihet og i full viten om hva ekteskapet går ut på: Å elske og støtte hverandre livet igjennom og å ha til hensikt å stifte familie.

Det kristne perspektiv, som gir ekteskapet dets sakramentale verdighet, uttrykkes i det Paulus skriver (Ef. 5. 25-32): «Ektemenn, ha deres hustruer kjær, slik som Kristus viste sin kjærlighet til Kirken ved å ofre seg for dens skyld.» Han kaller ekteskapet for «et stort mysterium» (sacramentum), nemlig «forholdet mellom Kristus og Kirken».

Forbildet for ektefellene er derfor Kristi forhold til Kirken i den nye pakts ramme. Kristi usvikelige trofasthet gjenspeiles i ekteskapets livsvarige troskap og uoppløselighet, Hans offervilje og tjenende kjærlighet i ektefellenes gjensidige omsorg for hverandre. Slik blir Kristus både et forbilde og en kilde til kraft og velsignelse til ektefellene i deres pakt for livet.

Når et ekteskap velsignes med barn, skal ektefellene - som foreldre - sammen gi sine barn trygghet og kjærlighet, og samtidig oppdra dem i troen, så de kan vokse som Guds barn og finne seg til rette i Hans kirke.

Dette gjenspeiler seg også i de løfter brud og brudgom avlegger i løpet av ektevielsesritualet i kirken. De svarer JA bl.a. på flg. spørsmål:

"Vil dere leve som mann og hustru og elske og ære hverandre livet igjennom?»

«Vil dere med kjærlighet ta imot de barn Gud måtte skjenke dere, og oppdra dem i Kristi og Kirkens ånd?»

Brud og brudgom Svarer også JA på spørsmålet: «N.N., vil du ta N.N. til din hustru/ektemann og love å elske og ære henne/ham, være henne/ham tro og bli hos henne/ham i gode og onde dager, inntil døden skiller dere ad?»

Efter at disse løftene er avlagt, sier presten til brudeparet:

«Det ekteskap dere nå har inngått, stadfester jeg og erklærer for gyldig i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Og dere som er her tilstede, tar jeg til vitne på at denne hellige pakt er gyldig sluttet. «Hva Gud har sammenføyet, skal mennesker ikke adskille».»

Deretter ber presten for brudeparet - en bønn som avsluttes med ordene: «Og nå ber vi deg, Herre, at disse dine tjenere må holde fast ved troen og dine bud. La dem sammen leve et rent og godt liv, og ved evangeliets kraft vitne om Kristus for alle mennesker. La dem ... nå frem til det evige liv i himlenes rike. Ved Kristus, vår Herre.»

Han lyser også velsignelsen over dem: «Gud, vår evige Far, bevare dere i enhet og gjensidig kjærlighet, så Kristi fred kan være hos dere og bo i deres hjem. Amen.»

Ønsker du å gifte deg i Mariakirken?

Ta kontakt med menighetskontoret for å reservere kirken samt avtale tidspunkt for samtale med presten.

 

Ekteskapskurs

I Den katolske kirke skal par som ønsker å gifte seg, delta på et ekteskapskurs i forkant av vielsen. Ta kontakt med presten for mer informasjon, eller kan dere melde dere på kurset i andre menigheter som holder kurs for flere par samtidig. Se noen forslag her

bottom of page