top of page

Katekese i Mariakirken 

002-gnpi-073-jesus-children.jpg

 

 

 

Informasjon om undervisningstilbud på norsk i menigheten vår:

 

Mariakirken tilbyr katekeseundervisning for barn fra og med 2. klasse til og med 8. klasse. Undervisningen følger et konsept som kalles intenstivundervisning og foregår én lørdag i måneden. Menighetens tilbud bygger på den kunnskap barna har fått med hjemmefra. Den må forstås som et tillegg og kan ikke erstatte oppdragelsen i troen i hjemmet. Du finner mer informasjon og påmeldingslenker under "katekese for barn"

For informasjon om katekese på polsk, trykk her

Annen hver torsdag har vi undervisning for konfirmanter, ungdommer som går i 9. klasse. Du kan lese mer under "Konfirmasjon".

Vi har også en-til-en undervisning for voksne som vurderer å bli katolikker og et troskurs for unge voksne (videregående skole og studenter) som ønsker å bli katolikker. Kurset ledes av pater Torbjørn Holt. Kontakt ham på telefon 412 86 450 eller på e-post torbjorn.holt@katolsk.no Ta ellers kontakt med menighetssekretær for mer informasjon om katekese. (stabekk@katolsk.no / tlf. 67 49 47 30). Hvis du er nysgjerrig på katolsk tro og liv, kan du også se på videoserien Sycamore – en kursserie i katolsk tro, og lese mer om katolsk troslære her, og om katolsk trospraksis her.

bottom of page