Katekese 2019 - 2020

Lørdag den 14. september starter undervisningen opp igjen for våre barn og unge i menigheten fra 2. til 8. klasse
Barna som går i 3. klasse blir forberedt til sitt første skriftemål og til Førstekommunion. Barn i 3. klasse som er døpt andre steder enn i Asker og Bærum, må levere en kopi av dåpsattesten til menighetskontoret. Det er viktig at barna i 3. klasse er med fra første undervisningsenhet.   Men siste frist for deltagelse til Førstekommunion, er tredje enhet den 16. november.
Førstekommunion:  lørdag 30. mai 2020 kl.12.00     Øvelse med skriftemål:  tirsdag 26. mai kl.17.00.  
 
Dersom et barn ikke har gått til Førstekommunion da han/hun gikk i 3. klasse, kan det få Førstekommunion i en senere klasse. Barnet følger undervisningen som tilsvarer sin skoleklasse. En lørdag på nyåret får de en spesialundervisning som forbereder dem til å motta Førstekommunion. Går de i 4. klasse, kan de gå til Førstekommunion med 3. klasse, men er de eldre, markerer vi deres Førstekommunion i en messe etter undervisningen eller en søndag.
Undervisningen for alle klassene foregår en lørdag i måneden, og barna og de unge lærer om Gud, Kirken, vår tro og får anledning til å bli kjent med andre katolske barn. Undervisningen finner sted i Mariakirken på Stabekk og starter i kirkerommet kl. 10.00 og avsluttes med felles messe kl. 13.00.  Barna må også ta med skrivesaker og eventuelle bøker de får.  Det er en pause fra ca. kl. 11.30-12.00 for å spise medbrakt matpakke. Drikke om ønsket.  Vi lager kakao. 
 
Som et bidrag til undervisningen ber vi om kr. 200.- pr. barn for skoleåret eller kr.350.- pr. familie som har mer enn 1 barn i undervisning.
Beløpet betales inn på konto: 3000.39.56365 til Asker og Bærum Katolske Menighet med meldingen: "Katekese 2019 - 20".  

Undervisningsdagene for den norske katekesen er:   

2019:  14. sept;    19. okt;    16. nov;    14. des. med juleverksted; 

2020:  18. jan;   08. feb;  14. mars;   18. apr;   16. mai;   06. juni katekeseavslutning.     

Foreldrene kan gjerne være til stede. Om du har anledning til å hjelpe til med å forberede kakao for barna, vil det være fint.  Vi trenger også hjelp i pausen når barna er i aktivitet etter å ha spist, da lærerne også trenger en pause. De voksne bør være synlige for barna utenfor og i bygningen (ved dårlig vær) for nødstilfeller.  Vennligst ta kontakt med sognepresten Pater Arne:  Arne.Kirsebom@katolsk.no  eller læreren i ditt barns klasse.   

 

Lærerne er foreldre som stiller opp og gir undervisningen frivillig. Det er vi meget takknemlig for. Men vi har også bruk for flere lærere.  Du trenger ikke å ha lærererfaring, men å være åpen for undervisningsmateriellets innhold.  Dersom du ønsker å bidra på denne måten, vennligst ta kontakt med sognepresten Pater Arne:  Arne.Kirsebom@katolsk.no.     

VIKTIG:   Det vil glede oss om foreldere og familie er med på messen.  Det er jo ikke bare gjennom undervisning en gang i  måneden at barna skal lære om katolsk tro.  Barna trenger også foreldrenes eksempel og oppmuntring. Din deltakelse i  messen er en del av dette. 

PÅMELDING:  For å melde deres barn på undervisningen, vennligst klikk på den riktige linken og fyll ut det tilhørende skjemaet. 

2.klasse/gruppe:    3.klasse/gruppe: Ta kontakt med Sognepresten.      4.klasse/gruppe:

5.klasse/gruppe:       6.klasse/gruppe:    7.klasse/gruppe:

8.klasse/gruppe: 

Vær oppmerksom på at dette virker kun fra en nettleser på PC, ikke fra mobiltelefonen.

​© 2014 Asker og Bærum katolske menighet Stabekk@katolsk.no

Tel: 67 49 47 30 

Nyveien 17, 1369 Stabekk

Vipps nummer: 562154

Følg oss på: 

  • w-facebook
  • Twitter Clean
  • w-googleplus