Katekese 2021-2022

Kat
005-gnpi-073-jesus-children.jpeg

Informasjon om undervisningstilbud på norsk i menigheten vår:

 

Mariakirken tilbyr katekeseundervisning for barn fra 2. klasse til og med 8. klasse. Undervisningen følger et konsept som kalles intenstivundervisning og er én lørdag i måneden. Menighetens tilbud bygger på den kunnskap barna har fått med hjemmefra. Den må forstås som et tillegg og kan ikke erstatte oppdragelsen i troen i hjemmet.

 

Se under "Konfirmasjon" for informasjon om katekese for konfirmanter (9. klasse). 

I år har vi også undervisning for barn mellom 5 til 7 år på katekese dager - send e-post med barnas navn og alder til Stabekk@katolsk.no.

I 2.klasse, lærer barna bl.a. grunnleggende bønner gjennom tegning, skriving og å snakke sammen. Det er viktig at barna får tid til å bli kjent med hverandre slik at de kan ha glede av å treffes i årene som kommer.  Barna mottar sin første hellige kommunion den våren de går i 3.klasse hvor undervisningen er lagt opp som forberedelse både til barnets første skriftemål og til Førstekommunion.

 

Vi møtes i kirken i Nyveien 17 på Stabekk kl. 10.00. Etter en kort samling der, går barna til sine respektive klasserom.  Det blir undervisning, spisepause kl 11.30, utelek og litt mer undervisning, før vi har messe kl. 13.00. Vi ønsker at foreldrene kommer til messen. Messen avsluttes kl. 13.45.  

Praktisk informasjon om katekesen i Mariakirken

 

Hvordan melder jeg på barna mine? 

Påmelding skjer kun elektronisk og vi starter 11. september. Påmeldingslenker finner dere nedenfor. 

Bekreftelse på registreringen mottar dere når det sendes en kopi av betaling til stabekk@katolsk.no

OBS: Etter påmeldingen vil all kommunikasjon og oppdateringer bli sendt til din e-posten brukte ved registrering.

For å kunne forberede og organisere katekeseåret, er vi avhengige av å vite hvor mange barn som kommer til katekesen. Vi ber dere om å registrere deres barn før katekeseåret starter, slik at vi kan få kjøpt inn nok antall bøker i forkant av oppstarten. Bruk riktig elektronisk påmeldingsskjema for barnets klasse som finnes på www.mariakirken.com under fanen «katekese».  Det er spesielt viktig at dere registrerer e-postadressen deres. All informasjon videre i semesteret vil bli sendt ut pr. e-post. Informasjon om katekesen vil også bli lagt ut på våre nettsider.

 

Hvor mye koster det?

Som et bidrag til undervisningen ber vi om kr. 200.- per barn, eller kr. 350.-  per familie ved flere barn (3. klasse: kr. 300.- per barn, eller kr. 400.-  per familie; kr. 650,- dersom det er en konfirmant), til konto nr. 0532.04.19044 (DNB) Mariakirken Menighet, Stabekk eller med VIPPS: 562154.  VIKTIG: betalingen blir kun godkjent hvis den merkes med barnets navn og klassenummer (eks. Anita Andersen, 2. klasse). Send kopi / skjermbilde av betaling til stabekk@katolsk.no.

Datoer 2021 - 2022:

  • 2021: 11. sept; 16. okt; 13. nov; 11. dez

  • 2022: 08. jan; 12. feb; 12. mars; 23. april; 21. mai; 11. juni

 

Hva trenger jeg som forelder å gjøre?

Dere foreldre har en viktig rolle i forbindelse med katekesen! Dere motiverer og støtter barna og legger praktisk til rette for at de kan delta. Vi trenger deres hjelp til gjennomføring av katekesen og oppfordrer dere til å:

-  Vi trenger flere lærere. Du trenger ikke å ha lærererfaring, men å være åpen for undervisningsmateriellets innhold.  Dersom du ønsker å bidra på denne måten, vennligst ta kontakt med sognepresten eller med menighetssekretær.

-  Ta ansvar for tilsyn av barna i friminuttet når barna skal fra kirkegården til lekeparken som finnes på den andre siden av veien (vi skal sette opp en liste). Foreldre kan skrive seg opp på ønsket dato på oppstartsdagen. Foreldre som ikke møter opp fordeles tilfeldig på gjenstående dager. 

-  Delta i katekesemessen. Det er viktig for barna å se at troen og Kirken betyr noe for dere foreldrene.

Hva trenger barna å ha med seg?

Elevene skal alltid ha med seg skrivesaker (inkl. fargeblyanter), matpakke og drikke til hver katekese. De får varm kakao hos oss.  Pga smittevernet vil vi ikke kunne låne skrivesaker til barna om de glemmer det!

Skal barna ditt til 3. klasse?

Barn i 3. klasse som er døpt andre steder enn i Asker og Bærum, må levere en kopi av dåpsattesten til menighetskontoret. Det er viktig at barna i 3. klasse er med fra første undervisningsenhet.  Men siste frist for deltagelse til Førstekommunion, er tredje enhet den 13. november.

Det kreves to år undervisning før barna mottar sin Førstekommunion, og dersom barnet ditt ikke være med i 2. klasse katekese i fjor, må  hun/han da gå til familiemesse (1. søndag i måned, kl. 11.00) og bli med til en time undervisning etter den messen i et år. På den måten kan barna ditt også mottar sin Førstekommunion i juni 2022. Påmeldingen til 3. klasse stengte 15.11.2021

 Førstekommunion skal være den  4. juni 2022.

Påmeldingslenker:
(velg det samme året som ditt barn skal gå på skole)
OBS: Husk å sende en e-post til stabekk@katolsk.no etter registrering av barnet ditt