top of page

Katekese 2022-2023

Kat
005-gnpi-073-jesus-children.jpeg

Informasjon om undervisningstilbud på norsk i menigheten vår:

 

Mariakirken tilbyr katekeseundervisning for barn fra 2. klasse til og med 8. klasse. Undervisningen følger et konsept som kalles intenstivundervisning og er én lørdag i måneden. Menighetens tilbud bygger på den kunnskap barna har fått med hjemmefra. Den må forstås som et tillegg og kan ikke erstatte oppdragelsen i troen i hjemmet.

 

Se under "Konfirmasjon" for informasjon om katekese for konfirmanter (9. klasse). 

Vi har også undervisning for barn mellom 5 til 7 år på katekese dager - send e-post med barnas navn og alder til Stabekk@katolsk.no.

I 2.klasse,1. års forberedelse til førstekommunion, lærer barna bl.a. grunnleggende bønner gjennom tegning, skriving og å snakke sammen. Det er viktig at barna får tid til å bli kjent med hverandre slik at de kan ha glede av å treffes i årene som kommer.  Barna mottar sin første hellige Kommunion den våren de går i 3.klasse hvor undervisningen er lagt opp som forberedelse både til barnets første skriftemål og til Førstekommunion.

Katekese fra 4. til 7. klasse er en viktig slik at barna får tid til å bli kjent med troen og med hverandre slik at de kan ha glede av å treffes i årene som kommer. Dette er ofte vanskelige tidsaldre hvor troen kan spille en større rolle enn vi tror i barns liv.

8. klasse er første års konfirmasjonsforberedelse. Forberedelsen til konfirmasjon strekker seg over to år  i Mariakirken menighet. Så er 8. klasse første del av forberedelsene som leder frem mot konfirmasjonen i våren 2024. Gjennom undervisningen får du en mulighet til å lære mer om Jesus og til å oppleve et katolsk fellesskap, få nye venner, og evt. bli bedre kjent med de du allerede har. 

 

Vi møtes i kirken i Nyveien 17 på Stabekk kl. 10.00. Etter en kort samling der, går barna til sine respektive klasserom.  Det blir undervisning, spisepause kl 11.30, utelek og litt mer undervisning, før vi har messe kl. 13.00. Vi ønsker at foreldrene kommer til messen. Messen avsluttes kl. 13.45.  

Praktisk informasjon om katekesen i Mariakirken

 

Hvordan melder jeg på barna mine? 

Påmelding skjer kun elektronisk og vi starter 10. september. Har du ikke meldt på barnet ditt til katekese ennå? Register barnet ditt og sende en e-post til stabekk@katolsk.no. Alle barn som var med i katekesen før sommer må også melde seg på. 

Bekreftelse på registreringen mottar dere når det sendes en kopi av betaling til stabekk@katolsk.no

OBS: Etter påmeldingen vil all kommunikasjon og oppdateringer bli sendt til din e-posten brukte ved registrering.

For å kunne forberede og organisere katekeseåret, er vi avhengige av å vite hvor mange barn som kommer til katekesen. Vi ber dere om å registrere deres barn før katekeseåret starter, slik at vi kan få kjøpt inn nok antall bøker i forkant av oppstarten. Bruk riktig elektronisk påmeldingsskjema for barnets klasse som finnes på www.mariakirken.com under fanen «katekese».  Det er spesielt viktig at dere registrerer e-postadressen deres. All informasjon videre i semesteret vil bli sendt ut pr. e-post. Informasjon om katekesen vil også bli lagt ut på våre nettsider.

 

Hvor mye koster det?

Som et bidrag til undervisningen ber vi om kr. 200.- per barn, eller kr. 350.-  per familie ved flere barn (3. klasse: kr. 300.- per barn, eller kr. 400.-  per familie; kr. 650,- dersom det er en konfirmant), til konto nr. 0532.04.19044 (DNB) Mariakirken Menighet, Stabekk eller med VIPPS: 562154.  VIKTIG: betalingen blir kun godkjent hvis den merkes med barnets navn og klassenummer (eks. Anita Andersen, 2. klasse). Send kopi / skjermbilde av betaling til stabekk@katolsk.no.

Datoer 2022 - 2023:

  • 2022:  10. september;  22. oktober;  12. november;  10. desember;  

  • 2023: 14. januar; 11. februar; 11. mars; 15. april; 13. mai; 3. juni
     
    Førstekommunion: 27. mai

     

 

Hva trenger jeg som forelder å gjøre?

Dere foreldre har en viktig rolle i forbindelse med katekesen! Dere motiverer og støtter barna og legger praktisk til rette for at de kan delta. Vi trenger deres hjelp til gjennomføring av katekesen og oppfordrer dere til å:

-  Delta som lærer eller faste assistent. Du trenger ikke å ha lærererfaring, men å være åpen for undervisningsmateriellets innhold.  Dersom du ønsker å bidra på denne måten, vennligst ta kontakt med sognepresten eller med menighetssekretær.

-  Ta ansvar for tilsyn av barna i friminuttet når barna skal fra kirkens tomt til lekeparken som finnes på den andre siden av veien (vi skal sette opp en liste). Foreldre er ansvarlige for barna når barna ikke er i klasserommet.

Barna hentes i kirkerommet, evt. i klasserommet. Vi vil ikke at barna venter alene utendørs.  Kateketer er også avhengige at foreldre stiler opp som assistenter i klasserommet. Foreldre kan skrive seg opp på ønsket dato på oppstartsdagen, foreldre som ikke møter opp fordeles tilfeldig på gjenstående dager.

-  Delta i katekesemessen. Det er viktig for barna å se at troen og Kirken betyr noe for dere foreldrene.

- Varsle kateketer på forhånd om eventuelt fravær – vi ber at dere sender e-post til kateketer med barnenavn og klasse.

Hva trenger barna å ha med seg?

Elevene skal alltid ha med seg skrivesaker (inkl. fargeblyanter), matpakke og drikke til hver katekese. De får som regel varm kakao hos oss.  

Skal barna ditt til 3. klasse?

Barn i 3. klasse som er døpt andre steder enn i Mariakirken på Stabekk, må levere en kopi av dåpsattesten til menighetskontoret innen februar. Det er viktig at barna i 3. klasse er med fra første undervisningsenhet.  Men siste frist for deltagelse til Førstekommunion, er tredje enhet den 12. november - påmelding stengte. 

Merk at det kreves to år undervisning før barna mottar sin Førstekommunion, og dersom barnet ditt ikke være med i 2. klasse katekese i fjor, må  hun/han da gå til familiemesse (1. søndag i måned, kl. 11.00) og bli med til en time undervisning etter den messen i et år. På den måten kan barna ditt også mottar sin Førstekommunion i mai 2023. Førstekommunion er planlagte til 27. mai 2023Etter følgende familiemesser har vi undervisning for 8-års barna som ikke har vært i katekesen før:

6. november 
4. desember
5. februar
5. mars
7. mai

Katekeselærer heter Flor Santamaría-Kovacs og skal vente på barna deres utenfor kirke rett etter messe, til en time katekese. 

Påmeldingslenker:
(velg det samme skoleåret som ditt barn skal begynne på skole)
OBS: Husk å sende en e-post til stabekk@katolsk.no etter registrering av barnet ditt
bottom of page