top of page

Katekese for barn

Kat
005-gnpi-073-jesus-children.jpeg

Informasjon om undervisningstilbud på norsk i menigheten vår:

 

Mariakirken tilbyr katekese (trosundervisning) for barn fra 2. klasse til og med 8. klasse. Undervisningen følger et konsept som kalles intenstivundervisning og finner sted én lørdag i måneden. Menighetens tilbud bygger på den kunnskap barna har fått med hjemmefra. Den må forstås som et tillegg og kan ikke erstatte oppdragelsen i troen i hjemmet.

 

Vi møtes i kirken i Nyveien 17 på Stabekk kl. 10.00. Etter en kort samling der, går barna til sine respektive rom. Det blir undervisning, spisepause kl 11.30, utelek og litt mer undervisning, før vi har messe kl. 13.00. Vi ønsker at foreldrene og gjerne resten av familien deltar i messen. Barna trenger å oppleve at foreldrene går i kirken med glede!

I 2.klasse får barna sitt første års forberedelse til førstekommunion. De lærer bl.a. grunnleggende bønner gjennom tegning, skriving og å snakke sammen. Vi ser det også som viktig at barna får tid til å bli kjent med hverandre, slik at de kan ha glede av å treffes i årene som kommer.

 

3.klasse er undervisningen er lagt opp som forberedelse både til barna første skriftemål og til førstekommunion. De mottar sin første hellige kommunion den våren de går i 3. klasse.

I katekesen i "mellomårene" fra 4. til 7. klasse får barna bedre tid til å bli kjent med troen og med hverandre. Dette er ofte vanskelige år, hvor troen kan spille en større rolle enn vi tror i barns liv. Fra 4. klasse får barna en større rolle i messen, ved at de lager og leser forbønnene og lærer å ministrere.

Forberedelsen til konfirmasjon strekker seg over to år, etter biskopens bestemmelse. 8. klasse er det første året med konfirmasjonsforberedelse.  I undervisningen går vi noe dypere inn i det katolske trosliv og messens betydning. Det anbefales varmt at foreldrene organiserer noe sosialt for gruppen, slik at ungdommene får pratet med hverandre i en annen setting. Det høyner trivselen, tryggheten og derved kvaliteten på undervisningen.

Se under "Konfirmasjon" for informasjon om katekese for konfirmanter (9. klasse). 

 

Praktisk informasjon om katekesen i Mariakirken

 

Hvordan melder jeg på barna mine? 

Påmelding skjer kun elektronisk. Husk at barna må registreres på nytt for hvert år.

OBS: All kommunikasjon blir sendt til den e-postadressen du oppgav i påmeldingen.

For å kunne forberede og organisere katekeseåret, er vi avhengige av å vite hvor mange barn som kommer til katekesen. Vi ber dere om å registrere deres barn før katekeseåret starter, slik at vi kan få kjøpt inn nok antall bøker i forkant av oppstarten. Bruk riktig elektronisk påmeldingsskjema for barnets klasse som finnes på www.mariakirken.com under fanen «katekese».  Det er spesielt viktig at dere registrerer e-postadressen deres. All informasjon videre i semesteret vil bli sendt ut pr. e-post. Informasjon om katekesen vil også bli lagt ut på våre nettsider.

 

Hvor mye koster det?

Sakramentene koster ingen ting. Derfor koster heller ikke forberedelsen til å motta dem noe. Men vil være takknemlig for et bidrag til undervisningen, og vil sette pris på kr. 200.- per barn, eller kr. 350.-  per familie ved flere barn (3. klasse: kr. 300.- per barn, eller kr. 400.-  per familie; kr. 650,- dersom det er en konfirmant), til konto nr. 0532.04.19044 (DNB) Mariakirken Menighet, Stabekk eller med VIPPS: 562154.  VIKTIG: betalingen merkes med barnets navn og klassenummer (eks. Anita Andersen, 2. klasse). Send kopi / skjermbilde av betaling til stabekk@katolsk.no.

Datoer 2023 - 2024 (påmeldingslenker finner dere nederst på den siden):

  • 2023:  09. september;  14. oktober;  11. november;  9. desember (etterfulgte av juleverksted);  

  • 2024: 13. januar; 10. februar; 09. mars; 13. april; 25. mai (etterfulgte av katekese-familiefest)
     
    Førstekommunion: 01. juni 2024

     

 

Hva trenger jeg som forelder å gjøre?

Dere foreldre har en viktig rolle i forbindelse med katekesen! Dere motiverer og støtter barna og legger praktisk til rette for at de kan delta. Vi trenger deres hjelp til gjennomføring av katekesen og oppfordrer dere til å:

-  Delta som lærer eller faste assistent. Du trenger ikke å ha lærererfaring, men å være åpen for undervisningsmateriellets innhold.  Dersom du ønsker å bidra på denne måten, vennligst ta kontakt med sognepresten eller med menighetssekretær.

-  Ta ansvar for tilsyn av barna i friminuttet når barna skal fra kirkens tomt til lekeparken som finnes på den andre siden av veien (vi skal sette opp en liste). Foreldre er ansvarlige for barna når barna ikke er i klasserommet.

Barna hentes i kirkerommet, evt. i klasserommet. Vi vil ikke at barna venter alene utendørs.  Kateketer er også avhengige at foreldre stiler opp som assistenter i klasserommet. Foreldre kan skrive seg opp på ønsket dato på oppstartsdagen, foreldre som ikke møter opp fordeles tilfeldig på gjenstående dager.

-  Delta i katekesemessen. Det er viktig for barna å se at troen og Kirken betyr noe for dere foreldrene.

- Varsle kateketer på forhånd om eventuelt fravær – vi ber at dere sender e-post til kateketer med barnenavn og klasse.

Hva trenger barna å ha med seg?

Elevene skal alltid ha med seg skrivesaker (inkl. fargeblyanter), matpakke og drikke til hver katekese. De får som regel varm kakao hos oss.  

Skal barna ditt til 3. klasse?

Barn i 3. klasse som er døpt andre steder enn i Mariakirken på Stabekk, må levere en kopi av dåpsattesten til menighetskontoret innen februar. Det er viktig at barna i 3. klasse er med fra første undervisningsenhet.  Men siste frist for deltagelse til Førstekommunion, er tredje enhet den 12. november - påmelding stengte. 

Merk at det kreves to år undervisning før barna mottar sin Førstekommunion, og dersom barnet ditt ikke være med i 2. klasse katekese i fjor, må  hun/han da gå til familiemesse (1. søndag i måned, kl. 11.00) og bli med til en time undervisning etter den messen i et år. På den måten kan barna ditt også mottar sin Førstekommunion den 1. juni 2024.

2. klasse
3. klasse
4. og 5. klasse
6. og 7. klasse
8. klasse (1. år før konfirmasjon)
Påmeldingslenker kommer:
(velg det samme skoleåret som ditt barn skal begynne på skole)

Do you need an explanation in English or Polish? Please send an e-mail to stabekk@katolsk.no

 
bottom of page