top of page

Korsveiandakt

Siden deler en enkel korsveiandakt med bilder av korsveien i Mariakirken.

Vi ønsker alle en velsignet Påskens triduum!

Innledende bønn

Herre, vi ber deg: Se ned til din familie, for den gav vår Herre Jesus Kristus seg frivillig over i synderes hender og påtok seg korsets pine.

 

Bilder: Mariakirken

Tekst: katolsk.no - opprinnelig fra bønnebok for Den katolske kirke s. 154-163. (http://www.katolsk.no/praksis/korsveien/korsvei)

bottom of page