Mariakirken                   Menighet

A3 plakat Nordiske familiedager.jpg

Du skal elske din neste som deg selv

Herren talte til Moses og sa:

Si til hele den israelittiske menighet: Dere skal være hellige, for jeg, Herren deres Gud, er hellig.

Du skal ikke hate din bror i ditt hjerte, men du skal tale din landsmann til rette, så du ikke for hans skyld fører synd over deg. Du skal ikke ta hevn og ikke bære nag til dine landsmenn, men du skal elske din neste som deg selv. Jeg er Herren.

3 Mos 19,1–2.17–18

 

Pan powiedział do Mojżesza: "Przemów do całej społeczności Izraelitów i powiedz im: Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz! Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata. Będziesz upominał bliźniego, aby nie ponieść winy z jego powodu. Nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Ja jestem Pan!"

 

Kpł 19, 1-2. 17-18

The LORD said to Moses,
“Speak to the whole Israelite community and tell them:
Be holy, for I, the LORD, your God, am holy.

“You shall not bear hatred for your brother or sister in your heart.
Though you may have to reprove your fellow citizen,
do not incur sin because of him.
Take no revenge and cherish no grudge against any of your people.
You shall love your neighbor as yourself.
I am the LORD.”

LV 19:1-2, 17-18

Evangelium

Elsk deres fiender!

På den tid sa Jesus til sine disipler:

«Dere har hørt det er sagt: ‘Øye for øye, tann for tann.’ Men jeg sier dere at dere ikke skal gjengjelde angrep. Tvert imot, – om noen slår deg på ditt høyre kinn, vend også det andre til; om en stevner deg for retten for å få din kjortel, så la ham få kappen med; om noen tvinger deg til å gjøre tjeneste én mils vei, så følg to mil med ham. Til den som ber deg, skal du gi; den som vil låne av deg, skal du ikke vende ryggen.

Dere har hørt det er sagt: ‘Du skal elske din neste’ – og hate din fiende. Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, og be for dem som forfølger dere; slik at dere kan bli barn av deres Far i himlene, – han som lar sin sol stå opp over ond og god, og lar det regne både over rettferdig og synder.

For om dere elsker dem som elsker dere, hva lønn fortjener dere vel for det? Selv tolloppkreverne gjør det samme. Og om dere hilser deres landsmenn, men ingen andre, hva er vel det storartede ved det – gjør ikke selv hedningene det samme? Men dere skal være fullkomne, slik som deres himmelske Far er fullkommen.»

Matt 5,38–48

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Słyszeliście, że powiedziano: „Oko za oko i ząb za ząb”. A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu: lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski".

Mt 5, 38-48

Jesus said to his disciples:
“You have heard that it was said,  An eye for an eye and a tooth for a tooth.  But I say to you, offer no resistance to one who is evil.  When someone strikes you on your right cheek, turn the other one as well.
If anyone wants to go to law with you over your tunic, hand over your cloak as well.
Should anyone press you into service for one mile, go for two miles.
Give to the one who asks of you, and do not turn your back on one who wants to borrow.  “You have heard that it was said, You shall love your neighbor and hate your enemy.  But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you, that you may be children of your heavenly Father, for he makes his sun rise on the bad and the good, and causes rain to fall on the just and the unjust.
For if you love those who love you, what recompense will you have?
Do not the tax collectors do the same?  And if you greet your brothers only, what is unusual about that?  Do not the pagans do the same?  So be perfect, just as your heavenly Father is perfect.”

MT 5:38-48

​© 2014 Asker og Bærum katolske menighet Stabekk@katolsk.no

Tel: 67 49 47 30 

Nyveien 17, 1369 Stabekk

Følg oss på: 

  • w-facebook
  • Twitter Clean
  • w-googleplus