Mariakirken                   Menighet

A3 plakat Nordiske familiedager.jpg

Jeg gjør deg til et lys for folkeslag, så min frelse kan nå ut

Herren sa til meg: «Du er min tjener, Israel, på deg vil jeg vise min herlighet.»

Og nå sier Herren, som fra jeg var i mors liv formet meg til sin tjener for å føre Jakob tilbake til ham og samle Israel hos ham – jeg er æret i Herrens øyne, min Gud er blitt min styrke – han sier:

«Det er ikke nok at du er min tjener som skal gjenreise Jakobs stammer og føre de bevarte av Israel tilbake. Jeg gjør deg til et lys for folkeslag, så min frelse kan nå til jordens ende.»

Jes 49,3.5–6

Pan rzekł do mnie: "Ty jesteś sługą moim, Izraelu, w tobie się rozsławię". Wsławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się moją siłą. A teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swego Sługę, bym nawrócił do Niego Jakuba i zgromadził Mu Izraela. A mówił: "To zbyt mało, iż jesteś Mi Sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela! Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi".

Iz 49, 3. 5-6

The LORD said to me: You are my servant, Israel, through whom I show my glory.  Now the LORD has spoken who formed me as his servant from the womb, that Jacob may be brought back to him
and Israel gathered to him; and I am made glorious in the sight of the LORD, and my God is now my strength! It is too little, the LORD says, for you to be my servant, to raise up the tribes of Jacob,
and restore the survivors of Israel; I will make you a light to the nations, that my salvation may reach to the ends of the earth.

IS 49:3, 5-6

Evangelium

Se, der er Guds lam, han som tar bort verdens synd

På den tid ser Johannes Jesus komme mot seg, og sier: «Se, der er Guds lam, han som tar bort verdens synd. Om ham var det jeg sa: ‘Etter meg kommer en mann som er gått meg forbi, fordi han var før meg.’ Jeg kjente ham heller ikke. Men det er for at han skulle åpenbares for Israel jeg er kommet og døper med vann.»

Og Johannes vitnet: «Jeg har sett Ånden stige ned over ham som en due fra himmelen, og bli over ham. Nei, jeg kjente ham ikke; men han som sendte meg for å døpe med vann, han sa til meg: ‘Den du ser Ånden stige ned over og bli hos, han er det som skal døpe med Den Hellige Ånd.’

Ja, jeg har sett det, og dette er mitt vitnesbyrd: Det er han som er Guds Utvalgte.»

Joh 1,29–34

Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: "Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: „Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi". Jan dał takie świadectwo: "Ujrzałem ducha, który zstępował z nieba jak gołębica i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: „Ten, nad którym ujrzysz ducha zstępującego i spoczywającego na Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym”. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym". 

J 1, 29-34

John the Baptist saw Jesus coming toward him and said, 

“Behold, the Lamb of God, who takes away the sin of the world.  He is the one of whom I said,  ‘A man is coming after me who ranks ahead of me because he existed before me.’  I did not know him,
but the reason why I came baptizing with water was that he might be made known to Israel.”  John testified further, saying, “I saw the Spirit come down like a dove from heaven and remain upon him.  I did not know him,  but the one who sent me to baptize with water told me,  ‘On whomever you see the Spirit come down and remain, he is the one who will baptize with the Holy Spirit.’  Now I have seen and testified that he is the Son of God.”

JN 1:29-34

 Katolsk Forum

Asker ogBærum

Søndag 9 Februar, 2020

            Kl. 12.30

Mariasalen, Nyveien 17,

        1369 Stabekk  

 

​© 2014 Asker og Bærum katolske menighet Stabekk@katolsk.no

Tel: 67 49 47 30 

Nyveien 17, 1369 Stabekk

Følg oss på: 

  • w-facebook
  • Twitter Clean
  • w-googleplus