Kunngjøringer:

- Påmelding til norsk og polsk katekese (2. til 8. klasse): siste mulighet til å melde på barn til skoleåret 2022/2023! Registrering skjer kun elektronisk, ta kontakt med menighetskontor dersom du trenger hjelp med det (67 49 47 30). 


- Utnevnelser og forflytninger i Mariakirken menighet:

Mgr. dr.iur.can. Torbjørn Olsen er med virkning fra 1.november 2022 løst fra stillingen som sogneprest i St. Teresia menighet på Hønefoss, og fra samme dato utnevnt som sogneprest i Mariakirken menighet.

Pater Anthony Erragudi SVD er med virkning fra 1.november 2022 løst fra stillingen som kapellan i hos oss, og fra samme dato utnevnt som kapellan i St. Olav domkirkemenighet i Oslo.

Pater Piotr Sledz SVD er med virkning fra 1.november 2022 løst fra stillingen som kapellan hos oss, og sjelesørger for polsktalende katolikker i St. Teresia menighet på Hønefoss og St. Elisabeth menighet på Eikeli (50%), og fra samme dato utnevnt som kapellan i St. Olav domkirkemenighet i Oslo (50%) og kapellan i St. Hallvard menighet i Oslo (50%).
 

Pater Krzysztof Przanowski er med virkning fra 1.november 2022 løst fra stillingen som kapellan i St. Olav domkirkemenighet i Oslo, og fra samme dato utnevnt som kapellan i Mariakirken menighet  (50%) og sjelesørger for polsktalende katolikker i St. Teresia menighet på Hønefoss og St. Elisabeth menighet på Eikeli (50%).
 

Pater Eystein Freuchens tjeneste kommer til å bli utvidet til 50 %.

 
 

Hva skjer i Mariakirken?
- I kalenderen nedenfor finner du oversikten over messer i Mariakirken. 

Vi ber for våre avdøde 

Vi ber for alle som hadde begravelse i Mariakirken i 3. kvartal 2022:

 David Blachnio (juli); Konrad Michal Szulc (september). 

Herre, gi dem den evige hvile, og la det evige lys skinne for dem. (Kfr. 4 Esra 2.34.35)