27E156C1-6C70-4E08-820D-E337ACA7B06D.png

Pastoralavdelingen kommer til å fortsette å legge ut søndagsskoleopplegg gjennom sommerferien. Aktiviteter for barn og hele familier kommer også til å være sommerlige. 

Sjekk gjerne lenken her lenker:

 https://blilys.no/

Nordiske Familiedager

Planleggingsteamet for Familiedagene har i samarbeid med Pastoralavdelingen lagde en nettside med enkle ressurser til felles bønn, bibellesning, katekese og aktiviteter, som katolske familier i alle våre nordiske land kan bruke når de måtte ønske.

Skjermbilde 2020-05-28 15.51.34.png
c345630f-804f-4e16-835c-d972e34d2621.jpe

Selv om det åpnes for arrangementer med opptil 200 personer, har vi dessverre kun kapasitet til maksimalt 75 personer i Mariakirken, på grunn av bestemmelsen om én meters avstand mellom personer som ikke er fra samme husstand.  

Likevel øker vi det maksimale antallet til 75 personer i kirken og til nå 65 personer nede i Mariasalen, hvor man kan høre messen og få kommunionen. 

Det nye antallet gjelder fra søndag 21. juni, men utover det beholder vi de samme reglene som før:

  • De fra samme husstand får sitte sammen, ellers må man sitte med en meters avstand.

  • Vi kommer til å ha kirkeverter som ser til at alt går riktig for seg.

  • Når dere kommer til kirken, må dere føre dere inn i en liste med navn og telefonnummer. Dette krever helsemyndighetene dersom noen skulle bli smittet. Slik kan alle testes som har vært i nærheten av den syke. Vi vil ha antibac stående ved heftet, slik at man kan bruke den når man har skrevet seg inn.

  • Vi får dele ut kommunion kun i brødets skikkelse og kun i hånden. Munnkommunion må vente til senere. Våre prester kommer til å bruke antibac på hendene før og etter kommunionen.

 

Dessverre vil det ikke bli plass til alle som pleier å gå i messene ennå. Men dette er et videre skritt tilbake til det normale livet slik det var før.

     Mariakirken           Menighet

9B362243-6DB2-4682-A111-5FDF86FC74B6_4_5

En dag gikk Elisja over til Sjunem. Der var det en velstående kvinne som bad ham inntrengende om å spise hos henne. Og siden ble det slik at han tok inn der og fikk mat hver gang han drog forbi. En gang sa hun til sin mann: «Hør her! Jeg vet at han som stadig kommer innom oss, er en hellig Guds mann. La oss nå bygge et lite takkammer til ham og sette inn en seng, et bord, en stol og en lysestake. Så kan han ta inn der når han kommer til oss.»

Da så profeten kom dit en dag, tok han inn i takkammeret og la seg der. Så sa han til Gehasi, sin tjener: «Hva kan jeg gjøre for denne kvinnen?» Gehasi svarte: «Jo, hun har ingen sønn, og mannen hennes er gammel.» Da sa Elisja: «Be henne komme!» Han ropte på henne, og hun kom og ble stående i døråpningen. Profeten sa: «Neste år på denne tiden skal du ha en sønn i dine armer.»

2 Kong 4,8–11.14–16a

Pewnego dnia Elizeusz przechodził przez Szunem. Była tam kobieta bogata, która zawsze nakłaniała go do spożycia posiłku. Ilekroć więc przechodził, udawał się tam, by spożyć posiłek. Powiedziała ona do swego męża: Oto jestem przekonana, że świętym mężem Bożym jest ten, który ciągle do nas przychodzi. Przygotujmy mały pokój górny, obmurowany, i wstawmy tam dla niego łóżko, stół, krzesło i lampę. Kiedy przyjdzie do nas, to tam się uda. Gdy więc pewnego dnia Elizeusz tam przyszedł, udał się do górnego pokoju i tamże położył się do snu. Mówił dalej: Co więc można uczynić dla niej? Odpowiedział Gechazi: Niestety, ona nie ma syna, a mąż jej jest stary. Rzekł więc: Zawołaj ją! Zawołał ją i stanęła przed wejściem. I powiedział: O tej porze za rok będziesz pieściła syna.

2 Krl 4,8-11.14-16a

One day Elisha came to Shunem,
where there was a woman of influence, who urged him to dine with her.
Afterward, whenever he passed by, he used to stop there to dine.
So she said to her husband, “I know that Elisha is a holy man of God.
Since he visits us often, let us arrange a little room on the roof
and furnish it for him with a bed, table, chair, and lamp,
so that when he comes to us he can stay there.”
Sometime later Elisha arrived and stayed in the room overnight.

Later Elisha asked, “Can something be done for her?”
His servant Gehazi answered, “Yes!
She has no son, and her husband is getting on in years.”
Elisha said, “Call her.”
When the woman had been called and stood at the door,
Elisha promised, “This time next year
you will be fondling a baby son.”

2 KGS 4:8-11, 14-16A

Evangelium
57722012-8E53-41E0-BF37-4E54BEE1CAF4_4_5

På den tid sa Jesus til disiplene:

«Den som velger far eller mor fremfor meg, er meg ikke verd. Den som velger sønn eller datter fremfor meg, er meg ikke verd. Og den som ikke vil ta sitt kors og slutte opp bak meg, er meg ikke verd. Den som har berget sitt liv, skal miste det, mens den som har satt livet til for min skyld, han skal finne det igjen.

Den som tar imot dere, tar imot meg; og den som tar imot meg, tar imot ham som har sendt meg.

Den som tar imot en profet, fordi han er profet, skal selv få en profets lønn; og den som tar imot en rettferdig mann, fordi han er rettferdig, skal selv få en rettferdig manns lønn.

Og den som gir, om så bare et beger kaldt vann, til en av disse små, fordi han hører til mitt følge – det lover jeg dere, at han skal ikke gå glipp av sin lønn.»

Matt 10,37–42

Jezus powiedział do apostołów: Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego, jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody.

Mt 10,37-42

Jesus said to his apostles:
“Whoever loves father or mother more than me is not worthy of me,
and whoever loves son or daughter more than me is not worthy of me; and whoever does not take up his cross and follow after me is not worthy of me. Whoever finds his life will lose it, and whoever loses his life for my sake will find it. "Whoever receives you receives me, and whoever receives me receives the one who sent me.
Whoever receives a prophet because he is a prophet will receive a prophet’s reward, and whoever receives a righteous man
because he is a righteous man will receive a righteous man’s reward. And whoever gives only a cup of cold water to one of these little ones to drink because the little one is a disciple—amen, I say to you, he will surely not lose his reward.”

MT 10:37-42

Pilegrimsmål i Norge 2020

Katolsk.no har valgt ut gode åtte mål for valfarter i Norge. Ett av dem ser du i bilde nedenfor.

​© 2014 Asker og Bærum katolske menighet Stabekk@katolsk.no

Tel: 67 49 47 30 

Nyveien 17, 1369 Stabekk

Vipps nummer: 562154

Følg oss på: 

  • w-facebook
  • Twitter Clean
  • w-googleplus