Mariakirken                   Menighet

  1.Håp      2. Kjærlighet       3.Glede       4. Fred

Han dømmer småkårsfolk med rettferd

I de dager skal en kvist skyte fra Isais stubb, et skudd renne opp fra hans røtter. Herrens Ånd skal hvile over ham, Ånden med visdom og forstand, Ånden med råd og styrke, Ånden som gir kunnskap om Herren og frykt for ham. Han skal ha sin glede i frykten for Herren.

Han dømmer ikke bare etter det han ser, og skifter ikke rett etter det han hører. Han dømmer småkårsfolk med rettferd, lar de vergeløse i landet få sin rett. Men voldsmenn slår han med sin munns ris, ugudelige dreper han med et pust fra sine lepper.

Rettferd er beltet han har om livet, troskap er beltet om hoftene.

Da skal ulven bo sammen med lammet og leoparden legge seg hos kjeet. Kalv og ungløve beiter sammen, mens en smågutt gjeter dem. Ku og bjørn går og beiter, deres unger roer seg i lag, og løven eter halm som oksen. Spedbarnet leker ved huggormens hule, og det lille barnet rekker hånden ut mot hulen der giftslangen holder til. Ingen skader og ødelegger noe på hele mitt hellige fjell. For landet er fylt av kjennskap til Herren, som vannet dekker havets bunn.

Den dagen skal folkeslag søke til renningen fra Isais rot. Han skal stå som folkenes samlingsmerke, og hans bolig skal være full av herlighet.

Jes 11,1–10

Przyjście Mesjasza, Króla sprawiedliwego Czytanie z Księgi proroka Izajasza Wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści odrośl z jego korzeni. I spocznie na niej Duch Pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej. Upodoba sobie w bojaźni Pańskiej. Nie będzie sądził z pozorów ani wyrokował według pogłosek; raczej rozsądzi biednych sprawiedliwie i pokornym w kraju wyda słuszny wyrok. Rózgą swoich ust uderzy gwałtownika, tchnieniem swoich warg uśmierci bezbożnego. Sprawiedliwość będzie mu pasem na biodrach, a wierność przepasaniem lędźwi. Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem, pantera z koźlęciem razem leżeć będą, cielę i lew paść się będą pospołu i mały chłopiec będzie je poganiał. Krowa i niedźwiedzica przestawać będą z sobą przyjaźnie, młode ich razem będą legały. Lew też jak wół będzie jadał słomę. Niemowlę igrać będzie na gnieździe kobry, dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii. Zła czynić nie będą ani działać na zgubę po całej świętej mej górze, bo kraj się napełni znajomością Pana, na kształt wód, które przepełniają morze. Owego dnia to się stanie: Korzeń Jessego stać będzie na znak dla narodów. Do niego ludy przyjdą po radę, i sławne będzie miejsce jego spoczynku. 

Iz 11, 1-10

On that day, a shoot shall sprout from the stump of Jesse, and from his roots a bud shall blossom.  The spirit of the LORD shall rest upon him:  a spirit of wisdom and of understanding, a spirit of counsel and of strength, a spirit of knowledge and of fear of the LORD, and his delight shall be the fear of the LORD.
Not by appearance shall he judge, nor by hearsay shall he decide,
but he shall judge the poor with justice, and decide aright for the land's afflicted.  He shall strike the ruthless with the rod of his mouth, and with the breath of his lips he shall slay the wicked.
Justice shall be the band around his waist, and faithfulness a belt upon his hips. Then the wolf shall be a guest of the lamb, and the leopard shall lie down with the kid; the calf and the young lion shall browse together, with a little child to guide them.  The cow and the bear shall be neighbors, together their young shall rest; the lion shall eat hay like the ox.  The baby shall play by the cobra's den, and the child lay his hand on the adder's lair.  There shall be no harm or ruin on all my holy mountain;  for the earth shall be filled with knowledge of the LORD, as water covers the sea.
On that day, the root of Jesse, set up as a signal for the nations, the Gentiles shall seek out, for his dwelling shall be glorious.

Is 11:1 -10

Evangelium

Vend om, for himlenes rike er nær!

I de dager trådte Johannes Døperen frem med sin forkynnelse, i Judeas ødemarker. Han sa: «Vend om, for himlenes rike er nær!» – Det er om ham det tales hos profeten Jesaja, der det heter: «En røst roper i ødemarken: Gjør veien klar for Herren, jevn stiene ut for ham!»

Johannes hadde en kledning av kamelhår og et lærbelte om livet; han levde av gresshopper og vill honning.

Folk fra Jerusalem, fra hele Judea og hele landet langs Jordan kom ut til ham. De bekjente sine synder, og han døpte dem i Jordan. Men da han la merke til at det var mange fariseere og saddukeere som også kom for å bli døpt, sa han til dem:

«Ormeyngel! Hvem har varslet dere om å flykte fra den kommende straff? Så bær nå en frukt som viser at omvendelsen er noe verd! Og innbill dere ikke at det er nok å si: ‘Vi har Abraham til far!’ For det sier jeg dere, at selv disse stenene kunne Gud vekke til live og gjøre til Abrahams barn. Øksen ligger alt klar ved roten av trærne; og hvert tre som ikke bærer god frukt, skal bli hugget ned og kastet på ilden.»

«Jeg døper dere med vann, som tegn på omvendelse; men han som kommer etter meg, er mektigere enn jeg – ham er jeg ikke engang verdig til å bære sandalene for. Og han skal døpe dere i Hellig Ånd og i ild. Han kommer med kasteskovlen i sin hånd, og renser treskeplassen fra ende til annen. Så skal han samle hveten inn i kornboden, men agnene skal han la brenne i en ild som aldri går ut.»

Matt 3,1–12

Nawracajcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza W owym czasie pojawił się Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa: «Nawracajcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie». Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: «Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, dla Niego prostujcie ścieżki!» Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a jego pokarmem były szarańcza i miód leśny. Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem. Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordanie, wyznając swoje grzechy. A gdy widział, że przychodzi do chrztu wielu spośród faryzeuszów i saduceuszów, mówił im: «Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc godny owoc nawrócenia, a nie myślcie, że możecie sobie mówić: „Abrahama mamy za ojca”, bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera jest przyłożona do korzenia drzew. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma On wiejadło w ręku i oczyści swój omłot: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym».

Mt 3, 1- 12

John the Baptist appeared, preaching in the desert of Judea
and saying, "Repent, for the kingdom of heaven is at hand!"
It was of him that the prophet Isaiah had spoken when he said:
A voice of one crying out in the desert,
Prepare the way of the Lord, make straight his paths.
John wore clothing made of camel's hair and had a leather belt around his waist.
His food was locusts and wild honey.  At that time Jerusalem, all Judea, and the whole region around the Jordan were going out to him and were being baptized by him in the Jordan River as they acknowledged their sins.
When he saw many of the Pharisees and Sadducees coming to his baptism, he said to them, "You brood of vipers! Who warned you to flee from the coming wrath?  Produce good fruit as evidence of your repentance.  And do not presume to say to yourselves,  'We have Abraham as our father.'  For I tell you, God can raise up children to Abraham from these stones.  Even now the ax lies at the root of the trees.  Therefore every tree that does not bear good fruit will be cut down and thrown into the fire.  I am baptizing you with water, for repentance, but the one who is coming after me is mightier than I.
I am not worthy to carry his sandals.
He will baptize you with the Holy Spirit and fire.  His winnowing fan is in his hand.  He will clear his threshing floor and gather his wheat into his barn, but the chaff he will burn with unquenchable fire."

MT 3: 1 - 12

​© 2014 Asker og Bærum katolske menighet Stabekk@katolsk.no

Tel: 67 49 47 30 

Nyveien 17, 1369 Stabekk

Følg oss på: 

  • w-facebook
  • Twitter Clean
  • w-googleplus