COVID-19 Smitteverntiltak

Selv om det åpnes for arrangementer med opptil 200 personer, har vi dessverre kun kapasitet til maksimalt 75 personer i Mariakirken, på grunn av bestemmelsen om én meters avstand mellom personer som ikke er fra samme husstand.  

Likevel øker vi det maksimale antallet til 75 personer i kirken og til nå 65 personer nede i Mariasalen, hvor man kan høre messen og få kommunionen. 

Det nye antallet gjelder fra søndag 21. juni, men utover det beholder vi de samme reglene som før:

  • De fra samme husstand får sitte sammen, ellers må man sitte med en meters avstand.

  • Vi kommer til å ha kirkeverter som ser til at alt går riktig for seg.

  • Når dere kommer til kirken, må dere føre dere inn i en liste med navn og telefonnummer. Dette krever helsemyndighetene dersom noen skulle bli smittet. Slik kan alle testes som har vært i nærheten av den syke. Vi vil ha antibac stående ved heftet, slik at man kan bruke den når man har skrevet seg inn.

  • Vi får dele ut kommunion kun i brødets skikkelse og kun i hånden. Munnkommunion må vente til senere. Våre prester kommer til å bruke antibac på hendene før og etter kommunionen.

 

Dessverre vil det ikke bli plass til alle som pleier å gå i messene ennå. Men dette er et videre skritt tilbake til det normale livet slik det var før.

HVA GJØR DU?

• Når du kommer til kirken, må du føre deg inn i en liste med navn og telefonnummer.
• De fra samme husstand får sitte sammen, andre må sitte med en meters avstand mellom dem.
• Du går ikke til gudstjeneste dersom du er smittet eller syk (selv ved milde symptomer).
• Du må rett utenfor og i kirken holde minst én meters avstand til alle som ikke er i samme husstand som deg.
• Du må bruke desinfeksjonsmiddel (antibac) når du går inn i kirken og før du mottar kommunion.
• Du må følge kirkevertens anvisninger.
• Du skal ikke håndhilse.
• Du hoster eller nyser i albuekroken eller i et papirlommetørkle som du kaster etterpå.
• Du får bare motta kommunion i brødets skikkelse og kun i hånden.
• Du er ikke forpliktet til å motta kommunion hvis du er urolig for å bli smittet.

HVA GJØR VI?

• Det blir utført hyppig og grundig renhold med vann og rengjøringsmidler • Vi kommer til å ha kirkeverter som ser til at alt går riktig for seg.
• Det vil være ekstra renhold på toalettene.
• Salmebøker vil være ryddet bort.

​© 2014-20 Asker og Bærum katolske menighet Stabekk@katolsk.no

Tel: 67 49 47 30 

Nyveien 17, 1369 Stabekk

Org. nr:    971 522 127

Bankgiro: 3000.39.56365                                         

Vipps nummer: 562154

Kontortider: man - fre 09.00 -16.00

Følg oss på: 

  • w-facebook