COVID-19 Smitteverntiltak oppdatert 27.10.2020

Bærum kommune innførte den 27. oktober 2020 nye tiltak for å unngå videre spredning av Coronavirus, trykk her til å holde deg oppdatert.

For Mariakirken betyr dette at vi må faste sitteplasser både i kirkerommet og i menighetssalen, slik at vi kan være flere enn 20 til messen. Det vil si at vi beholder 50 plasser, men at Presten går med kommunion til deres sitteplass. Vi ber alle til å respektere de nye tiltakene, i tillegg til de forrige reglene.

 

Bruk antibac, bli på din sitteplass under hele messen og hold én meters avstand! Hjelp oss med å holde kirken åpnet!

HVA GJØR DU?

• Når du kommer til kirken, må du føre deg inn i en liste med navn og telefonnummer.
• De fra samme husstand får sitte sammen, andre må sitte med én meters avstand mellom dem.
• Du går ikke til gudstjeneste dersom du er smittet eller syk (selv ved milde symptomer).
• Du må rett utenfor og i kirken holde minst én meters avstand til alle som ikke er i samme husstand som deg.
• Du må bruke antibac før du går å sitte deg. 

Du må være på din sitteplass under hele messen. 
• Du må følge kirkevertens anvisninger.
• Du skal ikke håndhilse.
• Du hoster eller nyser i albuekroken eller i et papirlommetørkle som du kaster etterpå.
• Du får bare motta kommunion i brødets skikkelse og kun i hånden. Husk at Presten kommer til deg. 

HVA GJØR VI?

• Det blir utført hyppig og grundig renhold med vann og rengjøringsmidler

Vi skal sperre annen hver benk slik at Presten kan gå til deg med Nattverden. 

• Vi kommer til å ha kirkeverter som ser til at alt går riktig for seg.
• Det vil være ekstra renhold på toalettene.

 

​© 2014-20 Asker og Bærum katolske menighet Stabekk@katolsk.no

Tel: 67 49 47 30 

Nyveien 17, 1369 Stabekk

Org. nr:    971 522 127

Bankgiro: 3000.39.56365                                         

Vipps nummer: 562154

Kontortider: man - fre 09.00 -16.00

Følg oss på: 

  • w-facebook