COVID-19 Smitteverntiltak oppdatert 12.04.2021

Bærum kommune viderefører sine smittetiltak til 25. april. 2021. Det betyr at det ikke blir noe endring for oss her i Mariakirken:

Kirkerommet stenges med unntak ved begravelser og bisettelser og ved avtalt "samtaler* mellom presten og enkeltpersoner".

Utendørs messer er avlyst, da "det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer, jf. § 13, med unntak av begravelser og bisettelser".

"Det er ikke lov med arrangementer utenfor hjemmet, både inne og ute. Det er unntak for begravelser, bisettelser, vielser og dåp. Det kan være inntil 30 personer til stede i begravelser og bisettelser når alle har faste, tilviste sitteplasser. Ved vielser kan brudeparet, vigsler og to vitner være til stede. Ved dåp kan barnet, foreldrene, prest og inntil to faddere være til stede.

Der er tillatt med digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til utøvere og annet nødvendig produksjonspersonell."

Hold deg oppdatert på Bærum kommune nettside: https://www.baerum.kommune.no/korona/korona-informasjon-fra-barum-kommune/

*Det er fremdeles mulig å komme til skriftemål etter avtalt tidpunktet. 

​© 2014-20 Mariakirken Menighet, Stabekk

 

Stabekk@katolsk.no

Tel: 67 49 47 30 

Nyveien 17 A, 1369 Stabekk

Org. nr:    971 522 127

Bankgiro: 3000.39.56365                                         

Vipps nummer: 562154

Kontortider: man - fre 09.00 -16.00

Følg oss på: 

  • YouTube Social Ikon
  • w-facebook