COVID-19 Smitteverntiltak oppdatert 13.11.2020

Alle messer er avlyst inntil videre

I likhet med Oslo har Bærum kommune besluttet å forby alle innendørsarrangementer. Dette betyr for oss at det ikke blir feiret messe og at alle andre arrangementer avlyses. Forbudet omfatter likevel ikke:

 

    1. Begravelser og bisettelser. Ved gjennomføring av slike arrangementer skal det være fast seteplassering av alle som ikke er unntatt fra avstandskrav i medhold av Covid-19-forskriften § 13c tredje ledd.

 

    2. Vielser, dåp og lignende ritualer. Ved gjennomføring av slike arrangementer skal det ikke være tilskuere til stede.

 

Dette gjelder fra fredag 13. november, og det vil bli tatt opp en ny vurdering før 1. desember.

 

Du er velkommen til å gå inn i kirken til å be (8.00-19.00).

Viktig at du holder minst en meters avstand fra dem som ikke er fra din husstand, og at du bruker antibac. Når det ikke er mulig å holde en meters avstand skal det brukes munnbind.

Det er viktig at alle respektere reglene, slik at vi kan beholde kirken åpen!

St. Olav domkirkemenighet sender/strømmer den hellige messe direkte daglig. Du kan følge messene på:

eller på 

Direktesendte messer (det må tas forbehold i forbindelse med begravelser eller andre oppdateringer):

  • Mandag – til lørdag: messe på norsk klokken 1100

  • Fredag: messe på tagalog klokken 1800

  • Fredag og lørdag: messe på polsk klokken 1900

  • Søndager: messe på polsk klokken 0800

  • Søndager: høymessen klokken 1100

  • Søndager: messe på spansk klokken 1230

  • Siste søndag i måneden: messe, kaldeisk klokken 1400

Du kan lese mer om den nye forskriften på Bærum kommune nettside: https://www.baerum.kommune.no/globalassets/korona/forskriftstekst---vedtatt-av-fsk-111120.pdf

 

.

 

​© 2014-20 Mariakirken Menighet, Stabekk

 

Stabekk@katolsk.no

Tel: 67 49 47 30 

Nyveien 17 A, 1369 Stabekk

Org. nr:    971 522 127

Bankgiro: 3000.39.56365                                         

Vipps nummer: 562154

Kontortider: man - fre 09.00 -16.00

Følg oss på: 

  • w-facebook