top of page

COVID-19 oppdatering 12 februar 2022

 

Nye nasjonale tiltak

Regjeringen og helsemyndighetene har opphevet alle nasjonale tiltak. Det betyr at vi kan vende tilbake til det normale uten noen begrensninger.

 

Kravet om 1- meters avstand er opphevet

Kravet om munnbind er opphevet

Kravet om «faste tilviste plasser» er opphevet

Gudstjenester og annen liturgi kan holdes som normalt

Arrangementer som katekese, kirkekaffe, samlinger, aktiviteter for barn og unge mm. kan foregå uten begrensninger

Billettsystemet er tatt ut av drift.

 

 

 

Gjelder fra

Lørdag 12. februar 2022 kl. 10.

Vær hjemme når du er syk. 

bottom of page